Обща информация за проекта

Защо ние?

Като организация, която се занимава с благотворителност си даваме сметка за отговорността да си последовател на онези личности, за които жеста на благотворителност е висше проявление на духовността. Габровци са благодетелни хора и високо ценят добрите дела и знаят, че времето бавно поставя всичко на мястото си и олихвява всяка постъпка, особено добрините.

Като активна обществена организация осъзнаваме огромната си отговорност да възпитаваме младото поколение в ценности като доброта, човечност, благотворителност, отговорност – особено необходими в днешната действителност и предизвикателства.

Този проект се реализира с подкрепата на учениците от Националната Априловска гимназия от Клуб „Млади възрожденци” и от габровските културни институции и организации.Защо сега?

1. Изготвената информация ще бъде и в помощ на младите учители по история, да обясняват на своите ученици защо трябва да се гордеят и обичат своя град;

2. Темата да предизвика дискусии, в които обсъждането на миналото на града да провокира правилно отношение на младите хора към заобикалящата среда, настоящата действителност и визия какво искат да бъде бъдещото развитие на родния град;

3. Голяма част от включените обекти са произведения на изкуството и това ще допринесе за естетическото възпитание на младите хора;

4. Проектът ще доведе до засилване на чувството на гордост и принадлежност към града на местната общност, като ги запознае с историята на града и с достойните личности, допринесли за неговото развитие;

5. Проектът ще даде възможност за подобряване на качеството на живот на някои групи хора с увреждания, като повиши тяхната информираност за историческите личности и дейности в Габрово, благодарение на използването на интерактивни и визуални средства;

6. Проектът предвижда информационни материали и сайта да са на 2 езика (български и английски), с което ще се увеличи достъпа до културното ни наследство за чуждестранните гости на града и за такива, живеещи в Габрово, което в последните години не е изключение.

7. За повишаване на информационната стойност на проекта, предвиждаме добавяне на информация за други паметници и забележителности в района на всеки включен обект в нашия проект.

8. Проектът отговаря на изискванията на Програмата „Габрово – град на творчеството, младежта и туризма”Какво целим?

1. Развитие и обогатяване на информационното образование;

2. Развитие и разнообразяване на неформалното образование;

3. Обогатяване на културната среда и развитие на туризма.

4. Създаване на реклама, като част от добрата комуникационна политика и единен бранд на града, както и вписване историята на града в цялостното представяне на града;

5. Създаване на публики и интерес към историческите забележителностите на града.Целеви групи

Младите хора – проектът им дава възможност да споделят ценностите и традициите и да ги съхранят и предават на следващите поколения; дава възможност за възпитание в почит и уважение към приноса на важни за развитието на града личности и събития; засилване на чувството на принадлежност към града;

Местната общност – засилване на чувството на гордост и принадлежност към града, както и на мисленето и действието й за благотворителност;

Гостите на града – проектът има за цел да подпомогне информираността им, да превърне Габрово в привлекателно място за туристите, както и да популяризира града като туристическа дестинация.

И не на последно място, Проектът е в синхрон с цялостната дейност на Община Габрово по популяризиране на видните личности, допринесли за развитието на града в различни сфери на стопанския и културен живот.Партньори

ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ”
ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА
ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ НА ИНДУСТРИЯТА
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ХРИСТО ЦОКЕВ”
РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР”
КОМИТЕТ „ПАМЕТ ГАБРОВСКА”Източници

В изготвените справки са използвани:
- архивни документи и снимки от фондовете на Държавен архив – Габрово;
- снимки от Национален музей на образованието, от Интерактивен музей на индустрията – Габрово, от сайта на Националната Априловска гимназия и от личния архив на арх. Мария Хлебарова;
- публикации на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ и на Регионален исторически музей – Габрово;
- изданията: Енциклопедия „Дарителството“ на БАН; „Из общественото и културно минало на Габрово“(1934) с автор Д-р Петър Цончев;„Пенчо Семов. Успехът“, 2008, с автор Красимира Чолакова; „Едно дърво гора не прави“. 2011, с автор Мария Семерджиева; „Чети, брате, чети…“, посветено на 150 години Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово.